لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی ثبت برند در کرج
استعلام برند قبل از ثبت مدارک لازم برای ثبت برند در کرج شرایط ثبت برند در کرج مراحل ثبت برند در کرج هزینه ثبت برند در کرج نقل و انتقال برند در کرج ثبت برند های تخصصی
ثبت برند آرایشی در کرج ثبت برند بهداشتی در کرج ثبت برند رستوران در کرج ثبت برند مواد غذایی در کرج ثبت برند پوشاک در کرج ثبت برند آموزشی در کرج خانه
ثبت علامت تجاری در کرج
مدارک ثبت علامت تجاری در کرج شرایط ثبت علامت تجاری در کرج مراحل ثبت علامت تجاری در کرج ثبت علامت تجاری شرکت
تماس با ما

تعریف طرحهای صنعتی


تعریف طرحهای صنعتی

به طور کلی، طرح صنعتی، خصوصیات مربوط به شکل و ساختار و یا نقش و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کالای خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت کند. برای رسیدن به مفهومی مناسب از طرح صنعتی برخی از تعاریفی که در ایران و سایر کشورها در این خصوص ارائه شده است مورد بررسی قرار می گیرد.
در تعاریف گوناگون طرح صنعتی، بعضا نقاط مشترکی به چشم می خورد. به عنوان مثال کشور برزیل در قانون مالکیت صنعتی مصوب ۱۹۹۶ [۱]، ماده ۹۵ به شرح زیر به تعریف طرح صنعتی پرداخته است:
یک طرح صنعتی، شکل تزئینی تغییر پذیر یک شی یا ترکیبی تزئینی از خطوط و رنگهایی است که ممکن است بر یک کالا به کار رود و اثر بصری جدید و اصیلی را در شکل ظاهری آن ایجاد کند و ممکن است به عنوان مدلی برای تولید صنعتی به کار آید.»
بنابراین در برزیل یک طرح صنعتی باید جنبه تزئینی داشته باشد خواه از نظر شکل و ساختار و خواه از نظر نقش و نگار، با این وجود ماده ۹۸ همان قانون، آثار هنری صرف راحتی اگر دارای جنبه تزئینی باشند) از شمول طرحهای صنعتی خارج می کند که با این شرایط به نظر میرسد صنایع دستی از شمول طرحهای صنعتی خارج شوند. این ترکیبهای تزئینی علاوه بر اینکه باید بر یک کالا(که در این قانون تعریفی از آن به عمل نیامده است) به کار روند؛ باید بر شکل ظاهری کالا به کار روند، بدین ترتیب تغییرات فنی جدید بدون تغییرات ظاهری یا مثلا تزئینات داخل یک گلدان که ظاهرا قابل دید نباشد طرح صنعتی نخواهد بود. در نهایت، یک طرح صنعتی باید قابلیت کاربرد در تولیدات صنعتی را داشته باشد لذا اگر یک طرح تزئینی که بر ظاهر یک کالا به کار برده شده است نتواند به عنوان یک مدل در تولیدات صنعتی مورد استفاده قرار گیرد طرح صنعتی نخواهد بود.
در بند الف ماده یک دستورالعمل اتحادیه اروپا مصوب ۱۹۹۸[2]وبند یک ماده ۵۱۱ قانون مالکیت فکری فرانسه [3]، طرح صنعتی به معنای «ظاهر تمام یا بخشی از یک کالا است که على الخصوص از ترکیب خطوط، رنگها، خطوط منحنی، بافت، شکل و یا مواد خود کالا و یا تزئین ناشی شده است.»
در این تعریف به لزوم وجود جنبه های تزئینی در طرحهای صنعتی اشاره نشده است یعنی طرحهای صنعتی میتوانند دارای جنبه تزئینی باشند یا نباشند و همین مسئله دایره شمول طرحهای صنعتی را افزایش میدهد؛ از سوی دیگر با عدم اشاره عامدانه به قابلیت کاربرد صنعتی صنایع دستی هم جزء طرحهای صنعتی به شمار می آیند.

بنابراین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تعریفی بسیار کلی و عام از طرحهای صنعتی ارائه شده است که ظاهر هر کالایی را که بتواند معیارهای ثبت طرح صنعتی را داشته باشد دربرمی گیرد.
طبق ماده ۲قانون ثبت اختراعات چین مصوب ۱۹۸۴[4]، طرحهای یک کالا به معنای طرحهای جدید شکل، نقش و نگار یا ترکیبی از آنها یا ترکیبی از رنگ با شکل و نقش و نگار است که دارای ظاهر زیبایی شناختی باشد و برای کاربردهای صنعتی مناسب باشد. بنابر این دو عامل داشتن ظاهر زیبایی شناختی و کاربرد صنعتی در تعریف طرحهای صنعتی مهم است.
در ماده یک قانون مدلها و طرحهای صنعتی بحرین [5]، طرح صنعتی هر ترتیبی از خطوط و رنگها و هر شکل سه بعدی رنگی یا بدون رنگ است. این تعریف، بسیار عام است به همین دلیل قانونگذار در مواد بعد ، با ذکر استثنائاتی همچون قابلیت کاربرد صنعتی یا عدم نیاز به ملاحظات فنی و تخصصی دایره شمول طرحهای صنعتی را محدود میکند و معنای آن تعریف عام را روشن تر می سازد.
براساس ماده ۲۰ قانون ایران مصوب ۱۳۸۶، «هر گونه ترکیب خطوط یا رنگها و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فراورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یکطرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.»
اگرچه این ماده برای اولین بار با بیان تعریفی از طرح صنعتی خلاء چندین ساله قوانین مالکیت فکری ایران را برطرف نمود اما لازم است به شرح زیر، برخی از واژه ها و عبارات اصلاح شوند:
1-به نظر میرسد اگر در جمله اول، «هر گونه ترکیب خطوط یا رنگها» به «هرگونه ترکیب خطوط و رنگها» تغییر یابد بهتر افاده مقصود کند زیرا هم ترکیب خطوط به تنهایی را شامل می شود هم ترکیب رنگها به تنهایی و هم ترکیب خطوط با رنگها را در برمی گیرد در صورتی که طبق نص قانون ترکیبی از خط و رنگ نمی تواند طرح صنعتی باشد در حالی که بسیاری از طرحهای صنعتی دوبعدی از ترکیب خط و رنگ هستند.
۲-مسئله دیگر این است که آیا در ایران صنایع دستی می توانند و لازم است جزء طرحهای صنعتی قرار گیرند؟ در پاسخ باید گفت تعریف ماده ۲۰، نه تنها هیچ مانعی در راه ثبت صنایع دستی به عنوان طرح صنعتی ایجاد ننموده است بلکه این امر را تسهیل هم نموده است؛ اما در عمل بسیاری از صاحبنظران طراحی صنعتی و طراحان صنعتی بر این عقیده اند که ماهیت صنایع دستی در ایران متفاوت از طرح صنعتی است و این دو، نباید یکسان انگاشته شوند. بنابراین بهتر است صنایع دستی که بیشتر رنگ و بوی هنری صرف دارند به عنوان یک اثر هنری در قالب نظام مالکیت ادبی و هنری حمایت شوند.
۳-ماده ۲۰صرفا به تغییر یک کالا توجه نموده است و ایجاد وخلق یک کالا را مورد توجه قرار نداده است در حالی که بسیاری از طرحهای صنعتی از همان ابتدا، خود، به شکلی نو بروز می یابند بدون این که کالای دیگری را تغییر دهند.[۶، جلسه ۳ 
۴- قانون ایران، مقرره ای در مورد نمونه اشیای مفید ندارد و آنها را مورد حمایت قرار نمیدهد، حتی در پایان ماده ۲۰بیان می کند که دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر
ظاهری، قابل حمایت نیست اما از مفهوم مخالف این جمله برمی آید که دسترسی به یک نتیجه فنی چنانچه با تغییر ظاهری همراه باشد قابل حمایت است البته آنچه حمایت میشود فقط شکل ظاهری کالا است نه نتیجه فنی آن. بررسی رویه عملی اداره ثبت طرحهای صنعتی نشان داده است که این اداره در بیشتر موارد اینچنینی در برابر ثبت این قبیل طرحها مقاومت نشان داده و از ثبت آنها امتناع می ورزد.
5-نکته دیگر اینکه اگرچه طرح صنعتی، ویژگیهای مربوط به ظاهر کالا است اما بهتر است این شکل و ترکیب ظاهری، در متن هم ذکر شود.
6-یکی از تفاوتهای طرح صنعتی با دیگر آثار فکری، ماهیت ویژه آن است که در نتیجه آمیختگی هنر و صنعت پدید آمده است؛ یکی از علل وجود این ماهیت خاص، لزوم وجود یک فرایند صنعتی در راه تبلور طرح بر روی کالا است به نحوی که اگر این شرط نباشد طرح صنعتی به یک اثر هنری صرف تبدیل می شود. این شرط در ماده ۲۰ ذکر نشده است اما بهتر است برای خارج نمودن آثار هنری صرف از حوزه طرح های صنعتی، به این مهم اشاره شود.
به نظر می رسد با استفاده از تعاریفی که سایر کشورها از طرح صنعتی ارائه نموده اند و با توجه به ماده ۲۰ قانون ایران، نگارش این ماده به شکل زیر وافی به مقصود باشد:

طرح صنعتی، هرگونه ترکیب خطوط و رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آن است که بتواند طی یک فرایند صنعتی روی کالا به کار رود و به آن شکل ظاهری خاصی دهد.
البته لازم است همچون بخش اختراعات در این قانون، پس از تعریف طرح، استثناءهای ثبت هم ذکر شود تا مصادیق آن روشنتر گردد.

ثبت برند در کرج

ثبت علامت تجاری در کرج

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تعریف طرحهای صنعتی

تعریف طرحهای صنعتی - ه طور کلی، طرح صنعتی، خصوصیات مربوط به شکل و ساختار و یا نقش و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کالای خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت کند. برای رسیدن به مفهومی مناسب از طرح صنعتی برخی از تعاریفی که در ایران و سایر کشورها در این خصوص ارائه شد

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟